Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Λουκέτο στα υποθηκοφυλάκειαΚλείνουν όλα τα υποθηκοφυλακεία
Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος θα δημιουργηθεί  ενιαίος φορέας που στοιχίζει «κάτι παραπάνω» στους πολίτες
Του
Βασίλη Παπακωνσταντόπουλου
Λουκέτο σε όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας βάζει σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί αμέσως μετά τις γιορτές. Σταδιακά εντός της επόμενης διετίας τα 394 υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν σήμερα θα ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο φορέα που θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας. Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου, όπως θα ονομάζεται, θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα αποτελείται από μια κεντρική υπηρεσία, 17 κτηματολογικά γραφεία και 69 υποκαταστήματα.

Σε αυτόν θα ενσωματωθεί η ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου με την επωνυμία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα οριστικά και μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία και όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας. Σε αυτά τα 86 γραφεία θα περάσουν όλες οι αρμοδιότητες λειτουργίας και τήρησης του Εθνικού Κτηματολογίου, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι συναλλαγές των πολιτών θα διενεργούνται πλέον εκεί. Για την εγγραφή κάθε δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης, διοικητική πράξης, αλλά και για τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα κτηματολογικά γραφεία. Με το αζημίωτο φυσικά. Ειδικότερα:

1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Οταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ.

2. Για τη χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του κτηματολογικού γραφείου ή του υποκαταστήματός του, καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 4,50 ευρώ για κάθε επιπλέον φύλλο.

3. Για τη χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος καταβάλλεται πάγιο τέλος 15 ευρώ ή 33 ευρώ, αντίστοιχα.

4. Για την εγγραφή κάθε πράξης στα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 12 ευρώ. Εξαιρούνται οι πράξεις α) αγοραπωλησίας, β) ανταλλαγής, γ) διανομής, δ) εισφοράς ακινήτου σε εταιρία, ε) περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, στ) δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας, ζ) μίσθωσης. Για αυτές τις πράξεις καταβάλλεται πάγιο τέλος 3 ευρώ.

5. Καταβάλλεται, επίσης, αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 5 τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος ή του ύψους του μισθώματος για την εγγραφή των πράξεων αγοραπωλησίας, ανταλλαγής, διανομής, εισφοράς ακινήτου σε εταιρία, περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα λόγω έκτακτης χρησικτησίας και μίσθωσης. Αναλογικό τέλος ίσο με ποσοστό 8‰ επί της αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος για την εγγραφή των πράξεων προικοσυμφώνου ή γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου, σύστασης πραγματικής δουλείας, υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατάσχεσης, αναγγελίας απαίτησης που επέχει θέση κατάσχεσης, δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού.


Ποια γραφεία συγχωνεύονται
Με τη συγχώνευση Κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείων, που αποτελεί απαίτηση των θεσμών, δημιουργούνται 17 κτηματολογικά γραφεία, τα οποία πλαισιώνονται και από υποκαταστήματα. Πρόκειται για τα Γραφεία Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, Αθηνών με έδρα την Αθήνα, Αττικής με έδρα το Κορωπί, Πειραιώς και Νήσων με έδρα τον Πειραιά, Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη, Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη, Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα.

http://www.dimokratianews.gr/content/81128/loyketo-sta-ypothikofylakeia

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου